top of page

גרט אולמן ארכיטקט

Gerd    Ullmann    Architect

 

בית משפחת אוסוסקין, בנימינה


בתכנון הווילה נעשה שימוש בשפת הבאוהאוס: טיח לבן, קוים הוריזונטליים, צורות מעוגלות על הגג. החזית הדרומית הפונה לרחוב סגורה יחסית מטעמי פרטיות ומשיקולי אקלים. הבית נפתח לגינה מעוצבת לכיוון צפון. בדיקה תרמו-פיזיקאלית הניבה תוצאות טובות, למרות החלונות הגדולים. כחלק מהפרויקט עיצבתי גם את פנים הבית.

bottom of page